Obaveštenja

06.11.2019 - KOTIZACIJA ZA ZIMSKU SEZONU

ODLUKA
IO TSB na elektronskoj sednici 06.11.2019. usvojio je predlog takmicarskog odbora TSB da se kotizacije u zimskom periodu povise:

Štampa