Obaveštenja

04.12.2020 - OBAVEŠTENJE TSS

Poštovani članovi TSS, 
 
Obaveštavamo vas da je na osnovu člana 9v Uredbe o merama za sprečavanje i sizbijanje zarazne bolesti Covid-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20, 138/20, 141/20, 144/20, 145/20), u periodu od 04.decembra 2020. godine pa zaključno sa 15.decembrom 2020. godine,  u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničeno radno vreme,   tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05.00 časova do 17.00 časova.
Navedena mera se ne primenjuje na fitnes centre, teretane, vežbaonice, bazene i druge objekate namenjene za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom.
U skladu sa navedenim želimo da naglasimo da se održavanje treninga takmičara registrovanih u TSS,  za vreme trajanja navedenih mera, mogu nesmetano realizovati radnim danima i u terminima nakon 17 časova, i vikendom bez vremenskog ograničenja.
 
S poštovanjem
Sekreterijat TSS

Štampa El. pošta

23.11.2020 - ODLUKA TO TSS

Takmičarski odbor na telefonskoj sednici održanoj 23. novembra 2020. godine, a povodom pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji, i prilagođavajući se merama Vlade Republike Srbije,  doneo je sledeću

O D L U K U

  • Odlaže se održavanje svih turnira u Srbiji, u trajanju od 14 dana.
  • Odluku o nastavku održavanja teniskih turnira, Takmičarski odbor će doneti u skladu sa epidemiološkom situacijom u Srbiji i merama koje će doneti Vlada Republike Srbije.
  • Ovu odluku objaviti na Sajtu TSS i dostaviti svim Regionima u Srbiji.

     

                                                                                                predsednik Takmičarskog odbora

                                                                                                            Dušan Milojković

Štampa El. pošta

29.10.2020 - OBAVESTENJE

Poštovani klubovi,

         Na osnovu uredbe grada Beograda Gradskog štaba za vanredne situacije, G Broj: 82-5937/2020, od dana 16.10.2020. godine, uvedene su nove mere koje za cilj imaju sprečavanje pandemije. Teniski savez Beograda preporučuje da zabranite ulazak u balon-hale raznih oblika svim licima koja ne igraju tenis (roditeljima, posmatračima . . .)
U martu su klubovi prvo prestali sa organizacijom turnira, a ubrzo nakon toga im je u potpunosti onemogućen rad.
Molimo vas da se pridržavate svih mera kako bi smo izbegli onemogućavanje rada i zatvaranje teniskih klubova. Složićete se da nam je to zajednički cilj.
Verovatno ste upoznati da je u pripremi izmena zakona u cilju pooštravanja kaznene politike za nepoštovanje mera koje su uvedene za sprečavanje širenja pandemije.
U nadi da čemo se svi zajedno pridržavati preporučenih mera primite izraze iskrenog poštovanja.

Predsednik IO TSB
Milan Slavković

Beograd,

29.10.2020. godine

Štampa El. pošta

Dizajn: Goran Tutić
© 2021 Teniski savez Beograda. Sva prava zadržana.

Facebook TSB
Prijava na turnir